रविवार, २८ डिसेंबर, २०१४

Software

माझ्या एका इंजीनीअर मित्राला म्हटलं,
तू एवढे program लिहितोस,
computer ला कमांड वगैरे देऊन मनासारखे software बनवतोस,
चिंधी गोष्टींसाठीही आहेत तुमच्याकडे software
मग वेळेलाच मागं नेता येईल असं काही करता येईल का?
Ctrl  Z करून पहिल्यासारखं करता येईल का?
एखादी घटना थांबवता येईल का?
to be specific, पृथ्वीची चक्रे मागे फिरवून थांबवता येईल का त्या निरागस मुलांच्या मृत्यूला?
किंवा मानवी मेंदूतील या हिंसेलाच उखडून काढता येईल का मुळासकट ?
Please  बनवच तू एखादा program जो run करताच सगळीकडे नांदू लागेल शांतता
ज्या program ने आम्ही एकमेकांना ओळखू लागू फक्त माणूस म्हणून
हिंदू - मुसलमान, काळे गोरे, वरची जात खालची जात असे नसतील भेद
रक्त फक्त रक्त असेल RBC, WBC, plasma यांनी बनलेलं
असा program जो मुल जन्माला आल्याबरोबर लगेच install करायला पाहिजे त्याच्या मेंदूत
हळूहळू update करत त्यात रुजवली पाहिजेत शाश्वत मुल्ये
सगळ्या चांगल्या ग्रंथांतून तयार केलं पाहिजे मूल्यांचं universal package
जे सतत धीर देत राहील आणि bugs fix करत राहील जगताना अनुभवायला येणारे
जे  replace करेल द्वेषाला प्रेमाने
बनवच असे software, पण एक काळजी घे याचं manual राजकारण्यांच्या हाती लागू देऊ नकोस !